Technical Committee

  • d7e6fdef39038f729ed15f2777a98ae5.png
    Technical Committee

    Chairperson: Chongqing Kang
    Vice-Chairperson: Jianjun Zhao,Tianshu Bi,Jinghan He
    Members: Yijia Cao, Ruijin Liao, Yutian Liu,Xiaoming Zha,Zhaohong Bie Baofeng Huo,Zhengyou He, Pierluigi Siano,  Ram Rajagopal, Laurens James De Vries, Xu Zhao, Zuyi Li, Qiuwei Wu Zhaoyang Dong, Le Xie, Yi Ding, Dong Liu,Ming Ni, Wenpeng Luan Xiaoqing Han, Xuzhu Dong,Wenchuan Wu,Zhiwei Wang, Xinyu Chen